Verdoving en haarverlies

Verdoving
 
Vraag: Kan verdoving haarverlies veroorzaken? Indien ja, hoe komt dit dan?
 
Antwoord: Haarverlies werd de voorbije decennia verbonden met veel verschillende oorzaken en sommige van deze verklaringen zijn waar en andere niet. In het geval van verdoving (narcose) is het verband blijkbaar een feit, alhoewel de mate waarin verdoving de enige of specifieke schuldige is, in vraag gesteld wordt.
 
Ik verklaar mij nader. Vraagt u uw kapper naar mogelijke oorzaken van uw haarverlies, dan zal hij of zij vermoedelijk vragen of u geopereerd werd. Er is bewijs om verdoving en haarverlies te linken aan elkaar, maar er is weinig informatie beschikbaar om het “waarom” en “hoe” te verklaren. Als resultaat daarvan werd haarverlies verbonden met elke vorm van verdoving, maar dit is geen nauwkeurig statement.
 
Het is gekend dat stress kan bijdragen tot en oorzaak kan zijn van haarverlies bij bepaalde individuen. Het is eveneens waar dat algemene verdoving gebruikt tijdens de chirurgische ingreep het lichaam in shock kan brengen (en dus stress veroorzaakt). Die stress komt bij de reeds bestaande stress van vóór de operatie (zowel fysiek als emotioneel).
 
Na heel wat zoeken vond ik enkele fatsoenlijke referenties in verband met verdoving en haarverlies en daarin stond het volgende:
 
“Algemene verdoving heeft een diep effect op het lichaam. Zoals u zou verwachten, brengt die het individu in een toestand van bewusteloosheid en ontspant die de spieren. Verdoving beïnvloedt eveneens haarfollikels. Haarfollikels bevatten cellen die zich van alle lichaamscellen het snelst splitsen en ontwikkelen. Ze moeten snel splitsen om de groei van de haarvezel in stand te houden. Verdoving houdt deze snelle celsplitsing tegen. De verdoving van de persoon in kwestie duurt misschien slechts enkele uren, maar toch kunnen de haarfollikels zodanig beïnvloed worden dat ze de haarvezelproductie stopzetten en in een telogene rustfase komen. Haarverlies (telogeen effluvium) is hier het resultaat van.” (Bron: Desai SP, Roaf ER. Telogen effluvium after anesthesia and surgery. Anesth Analg. 1984 Jan;63(1):83-4)
 
Deze tekst bevatte natuurlijk eveneens informatie over het verband tussen chirurgie en haarverlies. “Algemene verdoving betekent een extreme fysieke shock voor het lichaam. Na een operatie worstelt het lichaam om zichzelf te herstellen. De meeste voedende stoffen worden gebruikt om essentiële organen te herstellen en de structurele integriteit van het lichaam te reorganiseren. Haarfollikels zijn niet vitaal belangrijk om te overleven, dus verliezen ze vaak voedende bestanddelen die elders gebruikt worden. Zonder een goede aanvulling van voedingsstoffen vermindert de activiteit van de haarfollikels of stopt die zelfs compleet. Dit kan leiden tot progressief haarverlies (van het type telogeen effluvium) dat merkbaar is tot drie maanden na de verdoving.”
 
Dit zijn logische, geleerde verklaringen voor de mogelijke verbanden tussen chirurgie en verdoving en haarverlies. Maar denk eraan dat deze verklaringen verwijzen naar specifieke vormen van verdoving (algemene verdoving) en chirurgie (algemene chirurgie). De gemeenschappelijke factor bij deze twee soorten gevallen – en bij andere gevallen van verdoving en chirurgie waar haarverlies mee in verband gebracht wordt – is stress.
 
©Kapsels.net
 
Zie ook: Méér over haarverlies